Investeren in schone energie

149180In vrijwel heel Europa is het gebruik van steenkool de afgelopen 25 jaar fors afgenomen. Niet in Nederland. In ons land is het gebruik met meer dan 20% gestegen.

Nederland is een treurige achterblijver bij de ontwikkeling van duurzame energie. Het afgelopen decennium namen partijen als de VVD, het CDA en D66 zelfs het besluit om nieuwe kolencentrales te openen. De strijd tegen klimaatverandering moet gewonnen worden doorgrootschalig te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Dat laten we niet aan rechts over. Dat laten we niet aan de markt over.


Invoeren klimaatwet

149224Met het huidige klimaat- en energiebeleid reduceert ons land in 2020 slechts 19% van de CO2-uitstaoot. Volgens de rechter is 25% verplicht en noodzakelijk.

Het stoppen van de opwarming van de aarde is de grootse uitdaging die we wereldwijd hebben. Het is bedroevend dat Nederland voortdurend de doelstellingen niet haalt. Dat moet anders. Er moet een klimaatwet komen die garandeert dat ons land bijdraagt aan radicale vermindering van de CO2-uitstoot, zoals in Parijs is afgesproken. Veel is nodig: sluiting van kolencentrales, investeren in duurzame energie en energiebesparing. En niet te vergeten: een kleinere veestapel en duurzame landbouw.


Bevorderen van brede welvaart

149435De doorvoer van goederen via de Rotterdamse haven levert ons 6 à 7 cent per euro op. De export van echte in Nederland gemaakte producten en diensten leveren 59 tot 66 cent op per euro.

Dertig jaar economisch beleid voor het bedrijfsleven: subsidies voor fossiele energie, miljarden voor de Betuwelijn, maasvlaktes en schipholbanen. Allemaal ten gunste van de mainports, de Rotterdamse haven en Schiphol. Fiscale regelingen en aftrekposten, een feest voor financiële constructies, het bestaansrecht voor de Zuidas, een mainport voor belastingontwijking. Meer auto’s, meer schepen, meer vliegtuigen en meer financiële vehikels. Het is economisch dom en vernietigend voor onze leefomgeving. Daar moeten we van af. Brede welvaart betekent investeren in schone energie en schoon vervoer, in natuur, in echte innovatie en nieuwe werkgelegenheid.


Armoede bestrijden

149177In Nederland groeien 400.000 kinderen op in armoede.

Meer voedselbanken, meer werkende armen, meer kinderen die opgroeien in langdurige armoede. Daarvoor moet een rijk land als Nederland zich schamen. Onze inkomenspolitiek moet armoede verminderen. Ons werkgelegenheidsbeleid moet zekerheid bieden en de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt stoppen. Ons fiscale beleid moet ervoor zorgen dat mensen met de laagste inkomens er fors op vooruitgaan.


Ongelijkheid verminderen

149273De rijkste 10% van de bevolking bezit 60% van het totale vermogen. De 60% van de mensen met weinig vermogen bezitten samen niet meer dan 1% van het totale bezit.

Dertig jaar economisme heeft de ongelijkheid doen toenemen, zowel de ongelijkheid in inkomen als in vermogen. Er is een aanval op ongelijkheid nodig. Geen belastingcadeautjes meer voor de hoogste inkomens, maar een eerlijk belastingstelsel. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Het is een cliché, maar het is geen werkelijkheid meer. Dat moet hersteld worden.


Kansen voor kinderen

149457In twintig jaar zijn de private uitgaven voor bijscholing, huiswerkbegeleiding en examentraining vervijfvoudigd.

De kansen ongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Je afkomst bepaalt steeds meer je succes. Kinderen met rijke ouderen krijgen alle kansen, maar als je pech hebt, kom je vast te zitten. Het onderwijs moet kinderen helpen hun dromen waar te maken. De veel te vroege selectie van kinderen moet worden gestopt. Kinderen moeten de kans krijgen om onderwijs te volgen op hun eigen niveau, ongeacht hun afkomst of de portemonnee van hun ouders.


Eerlijke en goede zorg

149162Mensen met lage inkomens leven 6 jaar korter en krijgen 15 jaar eerder te maken met beperkingen door chronische ziekten dan mensen met hoge inkomens.

De solidariteit in het zorgstelsel staat onder druk. We moeten de marktwerking terugdringen, de macht van verzekeraars verminderen en het eigen risico afschaffen. Ook huisartsen willen dat. Onderzoek laat zien dat 10% van de mensen die echt zorg nodig hebben, die zorg uitstellen of helemaal mijden. Zij kunnen het eigen risico van 375 euro niet betalen. We moeten de solidariteit in het zorgstelsel herstellen.


Meer ontwikkelingssamenwerking

149303De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zijn met 0,56% van het nationaal inkomen op het laagste punt beland sinds 1973.

Het aantal vluchtelingen en het aantal mensen dat hulp nodig heeft in de wereld is nog nooit zo groot geweest als nu. Op termijn zal door de gevolgen van klimaatverandering het aantal vluchtelingen blijven toenemen. De afgelopen kabinetten is keihard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. De uitgaven moeten weer omhoog, om te beginnen richting de internationale norm van 0,7%, zodat we de ongelijkheid op wereldschaal kunnen aanpakken.